„Otwarci na nowe jutro”

Data zakończenia:  25.03.2014 roku

Projekt „Otwarci na nowe jutro” został zorganizowany w okresie od 26 marca 2012 roku do 25 marca 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji. Uczestnikom tym zaoferowane zostało kompleksowe wsparcie szkoleniowe obejmujące szkolenie z języka angielskiego oraz szkolenie z obsługi komputera na poziomie zaawansowanym.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji przez 128 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego poprzez udział w kursach językowych z elementami e-learningu oraz obsługi komputera zakończonych uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.

Przewidziane szkolenie projektowe ukończyło 128 osób, w tym 40 kobiet i 88 mężczyzn a  tym samym założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane.