Otwarci na jutro

Projekt „Otwarci na jutro” został zorganizowany w okresie od 01 sierpnia 2010 roku do 30 maja 2012 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji. Uczestnikom tym zaoferowane zostało kompleksowe wsparcie szkoleniowe obejmujące szkolenie z jęzka angielskiego oraz szkolenie z obsługi komputera na poziomie zaawansowanym.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji przez 160 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego poprzez udział w kursach językowych z elementami e-learningu oraz obsługi komputera zakończonych uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów.

Przewidziane szkolenie projektowe ukończyło 160 osób, w tym 93 kobiet i 67 mężczyzn a  tym samym założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane.