Nowy język – Nowe możliwości na rynku pracy

Projekt „Nowy język – Nowe możliwości na rynku pracy” został zorganizowany w okresie od 01 grudnia 2009 roku do 17 grudnia 2010 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt skierowany był do osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz do innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Uczestnikom tym zaoferowane zostało kompleksowe wsparcie szkoleniowe obejmujące 2-semestralny kurs z zakresu wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski).

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych przez 1440 osób zatrudnionych i mieszkających na terenie Dolnego Śląska poprzez udział w szkoleniu językowym „Nowy język – Nowe możliwości na rynku pracy”.

Pierwszy semestr rozpoczął się w styczniu 2010 roku a zakończył w czerwcu 2010 roku. Kurs w pierwszym semestrze ukończyły 633 osoby, w tym 433 kobiety i 200 mężczyzn.

Drugi semestr rozpoczął się w sierpniu 2010 roku a zakończył w grudniu 2010 roku.

Kurs językowy w drugim semestrze ukończyły 733 osoby, w tym 484 kobiety i 249 mężczyzn.

Podsumowując szkolenia językowe w dwóch semestrach ukończyło 1366 osób, a tym samym założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane.