Kursy grupowe

O KURSACH

Nasza oferta kursów językowych jest bogata. Każdy słuchacz może wybrać dla siebie odpowiedni kurs językowy dobrany pod kątem wieku, potrzeb, możliwości czasowych, a także finansowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów językowych.

ORGANIZUJEMY KURSY DLA:

DZIECI

Kursy dla dzieci to specjalna usługa dla najmłodszych prowadzona przez naszą szkołę od wielu lat. Kursy przeznaczone są dla dzieci od klasy zerowej. Grupy tworzymy na podstawie poziomu znajomości języka obcego i wieku dzieci czyli z myślą o możliwościach przyswajania wiedzy przez najmłodszych na danym etapie rozwoju umysłowego. Kursy dziecięce poddane są ciągłemu nadzorowi metodycznemu, a doświadczeni lektorzy wprowadzają miłą atmosferę nauki i zabawy.

MATURZYSTÓW

Kursy dla maturzystów to szczególna oferta przygotowana z myślą o naszych przyszłych studentach, czyli uczniach ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Aby zdać egzamin maturalny z jak najlepszym wynikiem i ubiegać się o indeks najlepszych uczelni, zapraszamy do skorzystania z kursów naszej szkoły. Kursy maturalne prowadzone są zarówno dla maturzystów deklarujących zdawać język obcy na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Kurs trwa od października do kwietnia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli, w tym egzaminatorów maturalnych. Szkolna kadra metodyczna kontroluje prawidłowy przebieg zajęć, na których wykorzystujemy najnowsze na rynku pomoce dydaktyczne przeznaczone do egzaminu maturalnego.

MŁODZIEŻY I/LUB DOROSŁYCH

Kursy dla młodzieży i/lub dorosłych stanowią najszerszą gamę naszych kursów językowych. Bogata oferta pozwoli dopasować termin i miejsce lekcji do napiętego grafiku zajęć licealisty, studenta, rodzica, lekarza, inżyniera, czy biznesmena. Różnica wieku kursantów w grupie nie przekracza jednego roku. Program kursu wybiera słuchacz. Prowadzimy lekcje z zakresu programu ogólnego, gdzie ćwiczone i doskonalone są wszystkie umiejętności językowe, jak również z zakresu słownictwa specjalistycznego tj. biznesowego, technicznego czy medycznego.

Dla kursantów chcących ubiegać się o międzynarodowy egzamin z języka angielskiego typu: FCE, CAE, CPE oraz BEC, jak również z języka niemieckiego typu: ZD, ZMP, oferujemy kursy certyfikacyjne przygotowujące do w/w egzaminów. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z zapałem i pasją realizując szkolenia.

 

ORGANIZACJA – ETAPY

I ETAP – Wybór języka :

Prowadzimy kursy z sześciu najbardziej popularnych języków obcych:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język rosyjski
 • język ukraiński
 • język polski dla obcokrajowców

 

II ETAP – Program kursu, liczba osób w grupie, liczba godzin zajęć:

Program kursu Liczba osób w grupie Ilość zajęć w tygodniu Liczba wszystkich godzin lekcyjnych kursu
Kurs dla dzieci – program ogólny 3-6 osób 1 x 45 minut

2 x 45 minut

30 godzin lekcyjnych

60 godzin lekcyjnych

Kurs przygotowujący do egzaminu  maturalnego 4-5 osób 1 x 90 minut

2 x 90 minut

60 godzin lekcyjnych

120 godzin lekcyjnych

Kurs ogólny dla młodzieży /dorosłych 2-6 osób 1 x 90 minut

2 x 90 minut

2 x 60 minut

60 godzin lekcyjnych

120 godzin lekcyjnych

120 godzin

III ETAP – Termin i czas trwania kursu:

Dni zajęć: poniedziałek/środa; wtorek/czwartek: sobota

Godziny zajęć:

poranne 7:00-10:00

południowe 14:00-16:00

popołudniowe 16:00-21:00

 

Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania terminu zajęć do preferencji grupy.

Kursy rozpoczynają się od 1 października i trwają do czerwca następnego roku.

Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry :

 • I semestr trwa od października do stycznia,
 • II semestr trwa od lutego do czerwca.

 

IV ETAP – Cennik i płatności:

Cena zależy od liczby osób w grupie, programu i czasu trwania: kwota od 420 zł do 2880 zł

Płatności:

Opłatę za kurs bądź pierwszą ratę opłaty należy uiścić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na dwie bądź trzy raty:

 • termin płatności II raty do 5 stycznia,
 • termin płatności III raty do 5 marca

RABATY !!!

 • przy wpłacie kwoty za cały kurs, przed rozpoczęciem zajęć – do 30 września oferujemy rabat w wysokości 3 %,
 • w przypadku uczestnictwa w kursie rodzeństwa i wpłacie całej kwoty za kurs do 5 października oferujemy rabat w wysokości 7 % łącznej kwoty kursów,

 

V ETAP – REKRUTACJA

Zapisy trwają od sierpnia każdego roku. Zapisu można dokonać:

 • internetowo, za pomocą własnej poczty elektronicznej, przez wysłanie formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania na stronie internetowej www.sjain.pl) oraz rozwiązanie testu poziomującego z języka obcego (interaktywny test na stronie internetowej www.sjain.pl).

 

VI ETAP – WARUNKI UCZESTNICTWA

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • rozwiązanie testu poziomującego z języka obcego bądź odbycie rozmowy weryfikującej poziom,
 • podpisanie umowy o naukę języka obcego,
 • uiszczenie całej opłaty za kurs bądź jednej z rat.

W razie pytań dotyczących kursów dla osób prywatnych, proszę kontaktować się bezpośrednio Sekretariatem Szkoły pod numerem 61 855 21 71 lub mailowo szkola@sjain.pl.

Formularz zgłoszeniowy – kursy językowe dla dzieci. 

Załącznik do formularza dla dzieci – RODO

Formularz zgłoszeniowy – kursy językowe dla młodzieży.

Załącznik do formularza dla młodzieży – RODO

Formularz zgłoszeniowy – kursy językowe dla maturzystów.

Formularz zgłoszeniowy – kursy językowe dla dorosłych.

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych.