Kursy indywidualne

O KURSIE

Ofertę zajęć indywidualnych kierujemy do wszystkich kursantów bez względu na wiek czy poziom znajomości języka obcego. Kurs obejmuje cykl lekcji indywidualnych. Program nauczania będzie opracowany tak by spełnić indywidualne oczekiwania, osiągnąć założone cele słuchacza oraz szybkie efekty nauczania. Proponujemy kurs z zakresu słownictwa ogólnego, specjalistycznego (biznesowego, technicznego, medycznego) jak i kurs na którym słuchacz realizuje swoje potrzeby językowe np. konwersacje czy pisanie. Kursy mogą mieć charakter korepetycji z danego zakresu materiału czy zajęć wyrównujących poziom wiedzy dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty.

ORGANIZACJA KURSU

Słuchacz wybiera język, program kursu, liczbę godzin, tryb, termin  i czas trwania zajęć zgodnie z własnymi preferencjami i możliwościami.  Minimalna liczba godzin kursu indywidualnego to 20 godzin lekcyjnych.

Opłata za kurs uzgadniania jest indywidualnie. Wpłata pierwszej raty powinna być dokonana najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za kurs na dwie bądź trzy raty.

REKRUTACJA

Zapisy trwają przez cały rok szkolny oraz wakacje. Zapisu można dokonać:

  • internetowo, za pomocą własnej poczty elektronicznej, przez wysłanie formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania na stronie internetowej www.sjain.pl) oraz rozwiązanie testu poziomującego z języka obcego (interaktywny test na stronie internetowej www.sjain.pl).

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • rozwiązanie testu poziomującego z języka obcego,
  • podpisanie umowy o naukę języka obcego,
  • uiszczenie całej opłaty za kurs bądź jednej z rat.

W razie pytań dotyczących kursów dla osób prywatnych, proszę kontaktować się bezpośrednio z Sekretariatem Szkoły pod numerem:

61 855 21 71 lub mailowo szkola@sjain.pl.

Formularz zgłoszeniowy.

Zgoda RODO.