Nowy język – Nowy zawód – Nowe możliwości na rynku pracy

Projekt „Nowy język – Nowy zawód – Nowe możliwości na rynku pracy” został zorganizowany w okresie od 01 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt skierowany był do osób zatrudnionych i mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego, które ukończyły 45 lat i z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Uczestnikom tym zaoferowane zostało kompleksowe wsparcie szkoleniowe obejmujące 1-semestralny kurs z zakresu wybranego języka obcego (angielski, niemiecki), 14 godzinne szkolenie zawodowe z wybranej tematyki (obsługa komputera, obsługa biura, obsługa klienta, pozyskiwanie funduszy unijnych), jedną godzinę indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz jedną godzinę indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych przez 1344 osoby poprzez udział w szkoleniu językowym „Nowy język – Nowy zawód – Nowe możliwości na rynku pracy”.

Pierwszy semestr rozpoczął się w grudniu 2010 roku a zakończył w kwietniu 2011 roku.  Kurs w pierwszym semestrze ukończyły 677 osoby, w tym 408 kobiet i 269 mężczyzn.

Drugi semestr rozpoczął się w maju 2011 roku a zakończył w listopadzie 2011 roku.

Przewidziane szkolenie w drugim semestrze ukończyło 647 osób, w tym 537 kobiet i 110 mężczyzn.

Podsumowując szkolenia w dwóch semestrach ukończyło 1324 osoby, a tym samym założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane.