Nowe technologie – nowe kompetencje

Projekt „Nowe technologie – nowe kompetencje” został zorganizowany w okresie od 01 grudnia 2011 roku do 30 listopada 2013 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt skierowany był do osób mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego i zatrudnionych w poniżej wymienionych firmach:

  • KPH Przymierze Sp. z o.o., 56-420 Bierutów, ul. Wrocławska 69B
  • NOREL Sp. z o.o.,56-420 Bierutów, ul. Wrocławska 59
  • Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL, 56-416 Twardogóra, ul. Wojska Polskiego 3
  • TEXSIM Spółdzielnia Inwalidów, 56-300 Milicz, ul. Stawna 11a

które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym w miejscu pracy. Uczestnikom tym zaoferowane zostało kompleksowe wsparcie szkoleniowe obejmujące  kurs z języka angielskiego  z elementami e-learningu oraz kurs z obsługi komputera.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych przez 96 osób zatrudnionych i mieszkających na terenie Dolnego Śląska poprzez udział w szkoleniu  „Nowe technologie – nowe kompetencje”.

 

Projekt ukończyły 92 osoby, w tym 38 kobiet i 54 mężczyzn.