Select language: polski niemiecki angielski

Navigation


PROJEKT ZAKOŃCZONY "Nowe jutro - nowa szansa" woj. dolnośląskie

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych u 288 osób w tym:

 • 144 osób z co najwyżej średnim wykształceniem w wieku od 18 do 64 lat, mieszkających  na  terenie  województwa  dolnośląskiego  poprzez  udział  w  kursie  języka angielskiego,
 • 144 osób z co najwyżej średnim wykształceniem w wieku od 18 do 64 lat, mieszkających  na  terenie  województwa  dolnośląskiego  poprzez  udział  w  zajęciach z obsługi komputera.

Każdy z Uczestników wybiera TYLKO JEDEN typ szkolenia, w którym chce uczestniczyć.

Projekt obejmuje 180 godzin lekcyjnych zajęć z języka angielskiego lub 80 godzin lekcyjnych zajęć z obsługi komputera.

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest od 01 lutego 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie poniżej wymienione warunki:

 • z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach obsługi komputera lub języków obcych,
 • ma ukończone 18 lat ale nie więcej niż 64 lata,
 • ma wykształcenie co najwyżej średnie,
 • zamieszkuje (w rozumieniu przepisów KC) teren województwa dolnośląskiego.

Jeżeli spełniacie Państwo wyżej wymienione warunki i chcecie wziąć udział w Projekcie, należy:
1. Wydrukować i wypełnić Deklarację uczestnictwa w Projekcie.
2. Wypełnić Test z języka angielskiego lub Test z obsługi komputera (w przypadku nauki od podstaw należy wypełnić Oświadczenie o nauce od podstaw).
3. Wypełnić Oświadczenie o wsparciu w ramach projektów unijnych.
4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu.

 

Biuro Projektu
ul. św. Antoniego 33/4, 50-073 Wrocław
tel.: 607 331 289
e-mail: szkola@sjain.pl
Aktualnie Biuro jest otwarte w terminie:
Wtorek od 14:00-18:00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamn Uczestnictwa w Projekcie
Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie
Test wejścia z języka angielskiego
Oświadczenie o nauce od podstaw - język angielski
Test z obsługi komputera
Oświadczenie o nauce od podstaw - obsługa komputera
Oświadczenie o wsparciu w ramach projektów unijnych
Aktualności

 • Ogłoszenie wyników składania ofert na Partnera Projektu

  Dodano: 3-01-2019 czytaj

 • Zaproszenie do składania ofert na Partnera Projektu

  Dodano: 3-12-2018 czytaj

 • Ogłoszenie wyników składania ofert na Partenra Projektu

  Dodano: 3-10-2018 czytaj