Select language: polski niemiecki angielski

Navigation


PROJEKT ZAKOŃCZONY "Otwarci na nowe jutro"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych tj. podniesienie znajomości języka angielskiego oraz umiejętności posługiwania się komputerem 128 uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez udział w kursie języka angielskiego z elementami e-learningu oraz kursie obsługi komputera przygotowującym do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. 

Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 i obejmuje 70 godzin lekcyjnych zajęć z języka angielskiego i 70 godzin lekcyjnych zajęć z obsługi komputera w każdym roku szkolnym. 

Nabór do pierwszej edycji projektu trwa do 14 maja 2012 roku. Uczniów zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w sekretariacie szkoły.


Uczniowie zainteresowani udziałem powinni:

1. Wypełnić samodzielnie test z języka angielskiego – wynik egzaminu pozwoli nam przydzielić ucznia do grupy o odpowiednim poziomie języka. 

2. Wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie. 

3. Uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział w Projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
mail: szkola@sjain.pl 
tel: 691 33 59 33 lub 61 855 21 71

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Zgoda rodziców na udział w Projekcie
Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Aktualności

  • Ogłoszenie wyników składania ofert na Partnera Projektu

    Dodano: 3-01-2019 czytaj

  • Zaproszenie do składania ofert na Partnera Projektu

    Dodano: 3-12-2018 czytaj

  • Ogłoszenie wyników składania ofert na Partenra Projektu

    Dodano: 3-10-2018 czytaj